Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

28

Wykład kol. Krzysztofa Dąbrowskiego w PAN

Lutego 2019, godz.18:30
  28 lutego 2019 r. o godz. 18:30 w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbędzie się wykład kol. Krzysztofa Dąbrowskiego poświęcony samolotom...

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Biuletyn

 Stwowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii wydaje Biuletyn VPI, którego redaktorem jest kol. Krzysztof Dąbrowski. Zapraszamy do zapoznania się z publikowanymi tutaj numerami naszego wydawnictwa.

Aby Biuletyn mógł ukazywać się częściej, zapraszamy do przesyłania interesujących artykułów, najlepiej obcojęzycznych z tłumaczeniem na adres office.vpi@vpivienna.org