Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Biuletyn

 Stwowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii wydaje Biuletyn VPI, którego redaktorem jest kol. Krzysztof Dąbrowski. Zapraszamy do zapoznania się z publikowanymi tutaj numerami naszego wydawnictwa.

Aby Biuletyn mógł ukazywać się częściej, zapraszamy do przesyłania interesujących artykułów, najlepiej obcojęzycznych z tłumaczeniem na adres office.vpi@vpivienna.org

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019